Arge

Filtrasyon prosesinde kullanılacak bütün bileşenler, müşterilerimizin isteği doğrultusunda zenginleştirilmek istenen cevher numunesi veya filtre edilmek istenilen atık numunesi üzerinde yapılan çeşitli laboratuvar çalışmaları neticesinde belirlenmekte ve bu doğrultuda istenilen makine ekipmanlarının
tasarımları yapılarak imalatı gerçekleştirilebilmektedir.

Firmamız, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda özel makine ve proses tasarımı yaparak imalatını da gerçekleştirebilmektedir.Üç boyutlu tasarım programıyla tasarımı yapılan, simülasyon ortamında çalıştırılan ve mühendislik hesaplamaları yapılan bu makinelerin kurulumu da tesis ortamında ve alanında uzman kadroyla yapılabilmektedir.