Pres Filtre

Bilinen en eski ve en yaygın kullanıma sahip filtrasyon ekipmanıdır. Kullanım alanı çok geniş olmak ile birlikte (maden, gıda, kimya, biyolojik ve fiziksel arıtma tesisleri gibi) zaman içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte üzerine eklenen özelliklerle filtrasyon çözümlerinde ekseriyetle kullanılmaktadır. Esasen çalışma mantığı hidrolik güç ile plakalar arasında oluşturulan hacimsel boşluğu pompanın basma gücünden yararlanarak doldurulması ve üründen sıvının uzaklaştırılması olarak tanımlayabiliriz.

Başlıca Kısımları

Ana Konstrüksiyon; Uygulanacak kuvvetlere ve zaman içerisindeki yıpranmalara karşı direnç gösterebilecek özel tasarım.

Pres Filtre Plakaları; Filtrasyon kabiliyetini arttırmak amacı ile özel tasarlanmış plakalardır.

Pres Filtre Bezleri;Ürüne göre belirlenmiş geçirgenlik ve dayanıklılık özelliğine sahip bezlerdir.

Pres Filtre Hidrolik Ünite;Kullanılacak olan hidrolik gücü üretmek amacı ile tasarlanmıştır.

Pres Filtre Besleme Pompası;Ürünü plakaların aralarında oluşturulan hacimlere doldurmak amacı ile kullanılır.

Pres Filtre Elektrik Kontrol Panosu;Ekipman için firmamız tarafından tasarlanan yazılım sayesinde maksimum performans, minimum zaman prensibi ile ortaya çıkmış olan, kullanıcı kolaylığı ve takip edilebilir raporlama eklentileri ile son kullanıcıya kolaylık sağlar.

Kapasite ve Hesap Kriterleri;Firmamıza gönderilen ürün numuneleri ile laboratuvarımızda yapmış olduğumuz analizler sonrası elde etmiş olduğumuz sonuçlar doğrultusunda prosesin ihtiyacı olan boyutlarda ve tipte ekipman tasarımı ve imalatı gerçekleştirilebilir.

Pres Filtre Tipleri

En çok kullanılan pres filtre tipidir. Hidrolik güç ile plakalar arasında oluşturulan hacimsel boşluğu pompanın basma gücünden yararlanarak doldurulması ve üründen sıvının uzaklaştırılması olarak tanımlayabiliriz.
Filtrasyon işlemi sonrasında elde edilen ürünün rutubetinin chamber tipe göre daha düşük elde edilmesi istenildiği durumlarda kullanılan pres filtre çeşitidir. F iltre besleme pompasının gücünden faydalanarak gerçekleştirilen filtrasyon işleminin ardından, filtre plakalarında bulunan membran diyaframlar sayesinde ürün, plaka boşluğunda daha fazla sıkıştırılarak ortamdan daha fazla sıvının uzaklaşması sağlanır. Bu sayede ürün rutubeti chamber tip pres filtreye göre daha düşüktür.
Elde edilecek ürünün rutubetinin daha düşük olması istenildiği durumlarda kullanılan pres filtre tipidir.Membran sıkıştırma ile rutubeti düşürülen ürünün içerisine üstün plaka tasarımı sayesinde kurutma havası verilerek, ürün içerisinde bulunan rutubet moleküllerinin uzaklaştırılarak daha düşük rutubet oranına sahip ürün elde etmeyi sağlar.
Bu pres filtre tipinde; filtre edilmek istenen ürünün içerisinde ayrıca yıkama yolu ile uzaklaştırılması gereken farklı yan ürünlerin şarj esnasında ürün içerisinden uzaklaştırılarak istenilen rutubet oranına gelmesi için membran ve ürün kurutma yapılarak filtre üzerinden uzaklaştırılır.

Aksesuarlar

Pres filtre üzerinde bulunan plakaların üzerinde bulunan mekanizması sayesinde otomatik olarak açmayı ve plaka içerisinde oluşan ürünün ekipman üzerinden boşaltılmasını sağlar. Pres Filtre üzerinde bulunan tüm plakalar boşaltıldıktan sonra otomatik olarak ilk konumuna gelerek bir sonraki şarja hazır hale getirir. Bu özelliği ile hem kullanım kolaylığı sağlar hem de zaman kaybını önler.
Filtrasyon esnasında kullanılan plakaların üzerinde bulunan bezlerin otomatik olarak yıkanmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde plaka üzerlerinde bulunan filtre bezinin kullanım ömrünü uzatır aynı zamanda da filtrasyon kabiliyetini arttırır.
Filtrasyon sonrasında oluşan külçeler halindeki ürünün transfer edilmesi esnasında kolaylık sağlamak amacı ile daha küçük parçalar halinde filtreden uzaklaştırılmasını sağlayan ekipmandır.
Filtreden çıkan ürün eğer prosesin ihtiyacı olan bir kurutma fırınına yönlendiriliyor ise kurutma fırınına alınabilmesi için küçük parçalara ayrılmış olması gerekmektedir. Bu gibi ihtiyaç durumlarına çözüm bulmak amacı ile tasarlamış olduğumuz pres filtre aksesuarıdır.
Yapı itibari ile pres filtreden çıkan ürün hemen altına boşaltılmaktadır. Altına boşaltılan ürünü bir başka bölgeye transfer etmek amacı ile sisteme eklenebilir.